1.KLİMUD GÜNLERİ

GAP İLLERİNDE YAYGIN GÖRÜLEN ENFEKSİYONLAR

13 - 14 Haziran 2013, Dedeman Otel, Şanlıurfa

Toplantı Programı

13 Haziran 2013 (1. Gün)

8:30 - 9:30 KAYIT
9:30 - 10:00 AÇILIŞ
10:00 - 11:15 PANEL 1 - GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ ve ENFEKSİYONLAR
OTURUM BAŞKANI: YURDANUR AKGÜN - FADİLE YILDIZ ZEYREK
• GAP Ekosisteminde Vektör-Parazit İlişkisi ve Evrimsel Açıdan Analizi - Şahin TOPRAK - Şanlıurfa
• GAP, Toplum ve Bulaşıcı Hastalıklar - Melikşah ERTEM - İzmir
• GAP Bölgesi’nde Beklenen Viral Zoonozlar - Mehmet ÇABALAR- Şanlıurfa
11:15 - 11:30 ARA
11:30 - 12:15 KONFERANS
OTURUM BAŞKANI: AYŞEGÜL TAYLAN ÖZKAN
• Biological Considerations for a Sustainable Elimination of Malaria - Georges SNOUNOU – Fransa
12:15 - 13:00 PANEL 2 - SITMA
OTURUM BAŞKANI: FATİH KÖKSAL
• Bölge ve Türkiye’deki Durum, Yaşanan Sorunlar - Seher TOPLUOĞLU - Ankara
• Türkiye’de P.vivax’ın Genetik Çeşitliliği ve Sıtma Kontrolü için İpuçları Fadile YILDIZ ZEYREK - Şanlıurfa
13:00 - 14:00 YEMEK ARASI
14:00 - 14:45 KONFERANS
OTURUM BAŞKANI: NERİMAN AYDIN
• Leishmaniasis Requires Investigation By A Multidisciplinary Consortium For Elucidation of Clinico-Epidemiology and For Developing New Strategies of Control Such As Photodynamic Vaccination - Kwang Poo CHANG – ABD
14:45 - 15:00 ARA
15:00 - 15:45 PANEL 3
LEİSHMANİA
OTURUM BAŞKANLARI: KADRİ GÜL - MUSTAFA BERKTAŞ
• Bölge ve Türkiye’deki Durum, Yaşanan Sorunlar - Gülnaz ÇULHA - Hatay
• Türkiye’de Dolaşan Parazit Popülasyonunun Genetik Çeşitliliği - Ahmet ÖZBİLGİN - Manisa
15:45 - 16:30 KONFERANS
OTURUM BAŞKANI: TEKİN KARSLIGİL
• Sıtma ve Leishmaniazis Kontrolünde Vektör Mücadelesinin Yeri - Yusuf ÖZBEL - İzmir
16:30 - 17:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER
OTURUM BAŞKANLARI: YÜKSEL GÜRÜZ-FUNDA DOĞRUMAN AL
• Ülkemizde Sırküle Majör M.tuberculosis Genotipleri ve Direnç - Rıza DURMAZ - Ankara
• Doğada Leishmania Paraziti İle Enfekte Olan Köpeklerin Konjunktival Sürüntü Nested PCR ve İndirekt İmmunfloresans Testleri ile Karşılaştırmalı Tanısı - Seray ÖZENSOY TÖZ - İzmir
• GAP Bölgesinde Brucelloz ve Şarbon’un Moleküler Epidemiyolojisi - Selçuk KILIÇ - Ankara
17:00 - 20:00 SOSYAL PROGRAM (PANORAMİK ŞEHİR TURU, BALIKLIGÖL)
20:00 GALA YEMEĞİ (SIRA GECESİ)

14 Haziran 2013 (2. Gün)

9:00 - 10:30 PANEL 4
HANGİ ENFEKSİYONLAR, NE SIKLIKTA, NEDEN, NE YAPILMALI
(Salmonella, Shigella, Brusella, Tüberküloz, Kistik ekinokkoz, Hepatitler)
OTURUM BAŞKANLARI: YAVUZ UYAR - AYNUR EREN TOPKAYA
• Epidemiyolojik Veriler: Türkiye ve Bölge verileri - Bahadır SUCAKLI - Ankara
• LABKAP2012 / LAT Verileri - Ayşegül TAYLAN ÖZKAN- Çorum
• Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü ve Sürveyansında Laboratuvarın Rolü - Hakan ABACIOĞLU - Ankara
10:30 - 10:45 ARA
10:45 - 12:00 PANEL 5
KİTLESEL GÖÇLERİN GETİRDİĞİ HALK SAĞLIĞI RİSKLERİ
OTURUM BAŞKANI: MEHMET ALİ TORUNOĞLU
• T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yaklaşımı - Mehmet Ali TORUNOĞLU - Ankara
• DSÖ yaklaşımı - Santino SEVERONI - İtalya
12:00 - 13:00 PANEL 6
BULAŞICI HASTALIKLARIN ÖNLENMESİNDE KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE SONUÇ BİLDİRGESİ
OTURUM BAŞKANI: FARUK AYDIN - FATİH KÖKSAL
• Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Temsilcisi
• KLİMUD Temsilcisi
• Belediye Temsilcisi
• İl Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi
• Üniversite Temsilcisi
• Medya
13:00 - 13:30 KAPANIŞ
13:30 - 18:00 SOSYAL PROGRAM (HARRAN-GÖBEKLİ TEPE)